על רק מחירי הדיור הנוכחיים, אין חולק על כך שהדירה היא הנכס היקר ביותר של מרבית תושבי ישראל. כאשר כסף רב כל כך מושקע בארבע קירות, העובדות מדברות בעד עצמן – הרבה יותר אנשים מבינים שכדאי לחתום על הסכם ממון על דירה. אלה הדגשים הבאים שכדאי להביא בחשבון.

מתי לכלול את הדירה בהסכם

ניתן לנסח הסכם ממון על דירה בכל מיני דרכים קבילות, אולם הבסיס העקרוני תמיד זהה. ברוב המוחלט של המקרים כדאי לערוך הסכם ממון על דירה במידה ואין כוונת שיתוף מלאה לגבי הנכס. אם זוג נשוי או זוג שחי חיים משותפים מחזיק דירה אחת או כמה דירות, ואין הכוונה לחלק את הזכויות באופן שווה כיום או בעתיד, חשוב להביא זאת לידי ביטוי בהסכם.

אם דבר זה לא נעשה, בשלב מסוים עלול בית המשפט להיכנס לתמונה ולקבוע כי בין בני הזוג הייתה כוונה שיתוף.

לכלול בהסכם דירה בירושה או במתנה

במהלך חייהן של משפחות רבות מגיע היום ובו בני הזוג מקבלים דירה או חלק מדירה, במתנה או בירושה. לא מעט הורים בעלי אמצעים רוכשים דירה במתנה עבור זוג צעיר, או שדירה עוברת בירושה. במידה ומעניקי המתנה או המורישים אינם רוצים להעניק את מלוא הזכויות בדירה לשני בני הזוג באופן שווה, כדאי לבטא את הרצון הזה בכתב, בהסכם. לייעוץ מקצועי פנו עוד היום אל עו"ד אורי גנור!

הסכם – לא על הדירה לבדה

לא כל הסכם ממון על דירה יתייחס אך ורק לדירה ותו לא. בהסכם ניתן להתייחס גם לנכסים נוספים, לרכוש בעל ערך ואף לזכויות בעסקים, קרן פנסיה וכדומה. משמעות ההסכם צפה ועולה במיוחד במקרה שבני זוג מתגרשים או כאשר עלול להתגלע סכסוך יורשים לאחר פטירה. ההסכם מונע קשיים כאלה בצורה די הרמטית.