חז"ל אלו המנהיגים הרוחניים וההלכתיים שהיו של עם ישראל בתקופה בה לא הייתה ריבונות. פירוש המילה חז"ל הוא "חכמינו זיכרונם לברכה", מכיוון שאלו היו החכמים הגדולים שהניחו את יסודות התורה שבעל פה.

מהי התורה שבעל פה

התורה שבעל פה, או בקיצור תושב"ע, הוא המונחים, פרשנויות וההלכות שאינם כתובים בתורה שבכתב שקיבלנו בהר סיני. על פי חז"ל משה קיבל בהר סיני את התורה שבכתב, ואת הפרשנויות לתורה שבכתב הוא קיבל בעל פה, ומאז אותן פרשנויות עוברות מדור לדור ומפה לאוזן ללא כתיבה או סיכום הפרשנויות בכתב.

במהלך התקופות התורה שבעל פה עברה שינויים ותהפוכות עד שחז"ל סיכמו בסופו של דבר את כל הפרשנויות והכתבים באופן סופי, ורק אז הם הועלו על כתב כדי שלא ישכחו.

סמכותם ותרומתם של חז"ל לעתידנו

לחז"ל הייתה את הסמכות לחוקק חוקים ותקנות שלא היו כתובים בתורה שבכתב, בכל עניין ונושא שראו צורך לתת עליו פרשנות או גזירה. לפי חז"ל ישנם הרבה תקנות וגזירות שאינן מוסברות באופן ברור בתורה שבכתב, ומכאן שצריך לתת לגזירות ותקנות כאלו פירושים והסברים נוספים כך שנדע כיצד יש לקיים את אותה מצווה או לעמוד באותו איסור.

אחת מהדוגמאות לתקנה שאינה כתובה בתורה שבכתב, וחז"ל הוסיפו אותה כתקנה לתורה שבעל פה היא עניין נטילת ידיים לפני ארוחה עם לחם. הפירוש וההסבר לאותה תקנה על פי חז"ל משתנה בין פרשן לפרשן. יש פרשן שיסביר שיש צורך לנטול את הידיים לפני הארוחה כמנהג של הכוהנים לפני עבודת הקודש בבית המקדש. הם נטלו את ידיהם כדי להיטהר לפני עבודת הקודש.

פרשן אחר יסביר את התקנה בדרך שנטילת ידיים מנקה את הידיים, שהן למעשה עסוקות כל היום ונוגעות בדברים שונים וכך עלולות להתלכלך. לכן, יש צורך ליטול את הידיים ובעצם לשטוף ולנקות אותן לפני הארוחה מסיבת היגיינה וניקיון.

פרשנויות חז"ל בימינו

ניתן לראות עד היום מחלוקות ופרשנויות שונות בין התקנות שחז"ל גזרו. ישנם תלמידים שדנים אחד עם השני בענייני גזירות ותקנות כאלו ואחרות וכיצד צריך לנהוג. לקריאה נוספת בנושא הרצאות על חז"ל היכנסו לאתר https://www.ramis-numerology.com/.